Dezerty

Ovocný pohár so š¾ahaèkou

1,16


Pochutiny

DRU tyèinky

0,50


Ceny sú uvádzané v EUR. 1EUR = 30,1260SK.
Ďalšie sladkosti podľa ponuky.