100g

Sardinky s cibu¾kou

1.50€

100g

Syr EIDAM

1.50€

100g

Syr NIVA

2.00€

100g

Šunka

2.00€

100g

Trešèia peèeò

2.00€

100g

Utopenec

1.00€


Ceny sú uvádzané v EUR. 1EUR = 30,1260SK.